EUROPOS ŽALIASIS KURSAS

2022-11-04

ES tikslas iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą

Europos ateitis priklauso nuo planetos sveikatos. Į dabartinius iššūkius klimato ir aplinkos srityje reikia reaguoti skubiai, imantis plataus užmojo veiksmų.

ES įsipareigojo iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą. Šiam tikslui pasiekti reikės transformuoti Europos visuomenę ir ekonomiką, o transformacija turės būti ekonomiškai efektyvi, teisinga ir socialiniu požiūriu subalansuota.

Europos Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso išdėstytos politikos iniciatyvos, kurių tikslas – padėti ES pasiekti savo 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslą.

Renovacijos banga

Pastatų sektorius yra vienas iš didžiausių energijos vartotojų Europoje ir jame išmetama daugiau nei trečdalis ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Renovacijos bangos strategija siekiama intensyvinti renovacijos pastangas visoje ES, kad statybų sektorius suteiktų būtiną įnašą siekiant ES 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslo ir būtų įgyvendinta sąžininga ir teisinga žalioji pertvarka. Paskatinti renovaciją itin svarbu siekiant:

  • dekarbonizuoti pastatų sektorių,
  • atgaivinti ekonomiką,
  • spręsti energijos nepritekliaus problemą.

2021 m. birželio mėn. ES ministrai patvirtino Tarybos išvadas dėl renovacijos bangos strategijos, kuriose akcentuojami socialinės įtraukties, ekonomikos gaivinimo ir žaliosios pertvarkos aspektai. Ministrai pritarė strategijos tikslui iki 2030 m. su energija susijusios renovacijos rodiklius ES bent padvigubinti.

Plačiau