Medžiaga planavimui

ZinCo žalių stogų ir eksploatuojamų perdangų įrengimo brošiūros (anglų k.)

 

Takų ir terasų ant reguliuojamo aukščio pjedestalų sprendimai. pdf
Sistemos, urbanizacijos ir klimato kaitos padariniams neutralizuoti.pdf
Želdintų stogų technologijos ir ZinCo žalių stogų sistemos. Bazinė informacija. pdf
Saulės energijos technologijos integravimas į želdintų stogų sistemas.pdf
Ekstensyvaus stogų želdinimo sistemų ir technologijų apžvalga,pdf
Intensyvaus stogų želdinimo sistemų ir technologijų apžvalga,pdf
Visų ZinCo sistemų apžvalga.pdf
Šlaitinių stogų želdinimo sistemų ir technologijų apžvalga,pdf
Takų ir važiuojamųjų dalių ant stogų ir perdangų sistemų ir technologijų apžvalga,pdf
Miesto daržininkystė. Vaisių ir daržovių auginimas ant stogų.pdf
ZinCo produktų katalogas.pdf