Pasikvieskime mažuosius arčiau !

Plotuose, kuriuose statant pastatus  yra sunaikinama gamta ar pažeidžiamas jos vientisumas, želdinti ir specialiai įrengti stogai gali atstoti natūralias floros ir faunos buveines. Ekstensyvūs, mažai priežiūros reikalaujantys želdinti stogai pilnai gali suteikti prieglobstį bitėms, drugiams, paukščiams. Floros ir faunos įvairovė priklauso nuo kuriamos buveinės struktūros, jos elementų. Vien tik šilokų stogas bus nepakankama priemonė bioįvairovei sukurti ir jos potencialui išnaudoti. Tačiau, geroms sąlygoms sukurti ir bioįvairovei puoselėti neprireiks daug darbo ar sudėtingų struktūrinių elementų.

Substrato paviršiaus moduliavimas
Varijuojant substrato sluoksnio storiu galima sukurti skirtingas sąlygas augalams ir tokiu būdu išplėsti floros įvairovę.

Smėlio kišenės ir stambaus žvyro sluoksniai
Smėlio ir žvyro plotai be augalų yra svarbus biotopo praturtinimas, vabzdžiai ir kiti stogų gyventojai juos naudoja kaip slėptuvę ar saulės įkaitintas veisimosi vietas.

Laikini vandens telkiniai
Naudojant specialius apvadus ir hidroizoliuojančias medžiagas, galima sukurti vietas ant stogo, kuriose ilgą laiką užsilaikytų lietaus vanduo. Tai  ženkliai pagerina vandens vartotojų – vabzdžių ir paukščių gyvenimo sąlygas.

Augalų parinkimas
Jei yra plotų su gilesniu substrato sluoksniu, pvz., sukuriant kalvas, gali būti panaudotas platesnis vietinių augalų asortimentas, pašariniai augalai, vabzdžių ir paukščių naudojami maistui.

Viešbučiai vabzdžiams
Tokių pagalbinių vabzdžių lizdų priemonių, kaip viešbučių vabzdžiams naudojimas ypač skatina vabzdžių kolonizaciją.

Negyvos medienos panaudojimas
Negyvos šakos ir medžių kamienų dalys yra ypač vertingi struktūriniai elementai biotopui praplėsti. Negyvą medieną kaip vietą gyventi ir plisti pasirenka samanos, kerpės, grybai, vabalai, musės, mašalai, skruzdėlės, laukinės bitės ir kt.