Intensyvus želdinimas

Savito kraštovaizdžio stogai – įvairios paskirties unikalios erdvės

Galima sakyti, kad intensyvus želdinimas – tai parkas, šiuo atveju įrengtas ant perdangos, siekiant sukurti  įvairios paskirties erdves. Joms įrengti naudojamos sistemos, kurių apkrova perdangai yra gerokai didesnė nei ekstensyvaus želdinimo atveju. Želdinių priežiūra turi būti reguliari ir priklauso nuo kraštovaizdžio dizaino ir pasirinktos augmenijos. Galima įrengti veją, daugiamečių augalų kompozicijas, sodinti krūmus ir medžius. Papildomai galima įkomponuoti vandens telkinius, takus, terasas, mažosios architektūros elementus.